Чим відрізняється есе від твори: опис і відмінності

На сьогоднішній день проблема відмінності есе від твори варто, чи не на першому місці для сучасного викладача-словесника, та й взагалі для будь-якої людини, яка стикається з проблемою написання тексту тієї чи іншої форми.

Учні часто плутають обидва поняття і в цілому не володіють певними знаннями при написанні кожного з текстів. Деякі думають, що есе і твір - це одне і те ж. Однак це не так.

Перш ніж сісти і написати запропонований текст в тому чи іншому жанрі, слід спочатку отримати уявлення про те, як пишеться кожне з них і, взагалі, яку естетичну або лінгвістичну мету переслідують твір і есе.

Що собою являє твір?

Отже, і твір, і есе, взагалі, є різні поняття, як з целеполагающей, так, і з змістовної точки зору. Також є деякі відмінності в оформленні самих письмових текстів.

Твір, з навчальної точки зору - це форма викладу думок, а також вид шкільної (вузівської) роботи, що виконується в письмовому вигляді власноруч.

Найчастіше це бувають тексти на літературну або лінгвістичну тему різних типів мовлення (оповідання, міркування, описи). Кожен з таких типів планомірно і досить докладно вивчається в шкільній програмі, а учні поетапно отримують навички написання того чи іншого типу творів.

Твір ще з часів царської Росії було провідним способом перевірки знань учнів з граматики та літератури. Його здавали на випускних іспитах і ставилися до нього дуже серйозно.

Твори пишуться за складеним планом, який можна схематично уявити так:

  1. Вступна частина (позначення проблеми твори, постановка проблемних питань).
  2. Основна частина (безпосередній аналіз чого-небудь з прикладами, цитатами).
  3. Заключна частина (висновки по основній частині, висловлювання свого об'єктивного / суб'єктивної думки).

В останні десятиліття в зв'язку з введенням здачі Єдиного державного іспиту, необхідність в написанні твору, відпала сама собою. Його замінило так зване есе, яке тепер є складовою частиною всіх завдань в ЄДІ.

Що собою являє есе?

Есе - це не тільки жанр, в якому учні показують свої знання на ЄДІ. Це ще й твір філософського, психологічного, публіцистичного, художнього характеру.

Незважаючи на те, що есе було введено в шкільний мінімум здачі іспиту зовсім недавно, це не означає, що як жанр письмової роботи воно не розвивалося. Його основоположником став французький мислитель Мішель Монтень у XIV столітті.

Такий вид письмової роботи зазвичай невеликий за обсягом, містить максимум актуальної інформації для роздумів, зачіпає найбільш гострі проблеми. Есе можна писати навіть від першої особи. Манера викладу - індивідуально-авторська. Ніхто не може «лаяти» автора за непослідовність викладу, якщо того не вимагає тема. Також трактування авторського міркування не може бути вичерпною. Як правило, автор есе на закінчення свого тексту пише про те, що в розробці даної теми ще залишилося чимало «білих плям», і подумати над проблемою більш глибоко або з іншого ракурсу пропонується нащадкам.

Таким чином, чіткого плану написання есе немає.

Теми, на які можна написати есе, найрізноманітніші, спрямовані на широке охоплення публіки.

План, за яким пишеться есе, дуже схожий на план твори. Містить в собі дві структурні одиниці. На початку есе необхідно окреслити поставлену проблему в двох-трьох реченнях. Далі, слід висловити всі свої тези і підкріпити кожну висловлену думку доказами, будь то цитати з творів художньої або публіцистичної літератури або ж приклади з життя суспільства.

Свобода творчості автора практично безмежна.

В оцінці есе враховується також сам автор, його життєва позиція, принципи, переконання, манера сміливо і гостро викладати свої думки.

Спільне між твором і есе

І твір, і есе формують необхідні навички аналізу, літературного твору або роздуми над будь-якої широкої проблемою. Щоб твір або есе вийшли по-справжньому стоять і хорошими, необхідно просто вміти вдумливо міркувати над тією чи іншою проблемою. Користуватися доступними джерелами з метою «підглядання» чужих думок небажано.

Стилі мови обох текстом можуть бути різними - від розмовного до художнього. Головне, відповідально і грамотно підійти до стилю написання. Тип мовлення також можна вибрати на свій розсуд в залежності від теми і призначення твору або есе. Наприклад, якщо має бути завдання написати твір по картині або твір-опис зовнішності людини, то, природно, підійде тип мовлення опис. Якщо потрібно створити есе на тему «Чому Онєгін вчинив погано з Тетяною?», То, швидше за все, підійде тип мовлення міркування.

Традиційно всі тексти пишуться від руки на папері. Однак норми листи не скасовують машинний набір текстів твори або есе, адже, головне - не те, від руки або на комп'ютері написаний текст, а як розкрита тема тексту, наскільки автор переконливий у своєму трактуванні або в доказах проблеми.

Відмінності між есе і твором

При всій спільності понять твори і есе, обидва жанри відрізняються один від одного наступними моментами:

  • Структурою - в есе немає чіткого плану, твір пишеться по точному плану, який включає в себе вступ, основну частину і висновок.
  • Манерою написання - в есе дозволяється писати від першої особи, а в творі, оповідь йде від третьої особи.
  • Сміливістю вираження авторської позиції - в есе, автор має право більш гостро висловлювати свою точку зору.

В сучасних установах освіти, написання як твори, так есе приділяється достатньо часу. Педагоги і методисти розробляють все нові і нові правила написання, підлаштовуючись під сучасні філологічні тенденції.

Рекомендуємо

Що краще вибрати для дачі колодязь або свердловину?
2019
Який автомобіль краще купити Ford Kuga або Kia Sportage?
2019
Мірамістин або Хлорофіліпт - що краще вибрати
2019